Disclaimer

Hotel Exploitatie Kerckebosch B.V., hierna te noemen Kerckebosch, verleent u hierbij toegang tot kasteelkerckebosch.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Kerckebosch en derden zijn aangeleverd. Kerckebosch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide getekende offerte van Kerckebosch.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kerckebosch.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kerckebosch. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kerckebosch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

Gegevens Kasteel Kerckebosch:
Naam : Hotel Exploitatie Kerckebosch BV
KVK nummer : 61867306
Adres : Arnhemse Bovenweg 31
3708 AA Zeist